samenwerkingsverbanden

samenwerkingsverbanden

RTJ De Tafels:
(Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp)

Zit je vast en weet je niet meer wat te doen omdat de hulp die je zoekt niet bestaat, er wachtlijsten zijn of wat er is, niet voldoende lijkt? We nodigen je graag uit. Wij zijn RTJ De Tafels (Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp), een gratis mobiele dienst voor jongeren en hun netwerk (0 tot 25 jaar), die elke vraag ernstig neemt. We verbinden ons om vanuit verschillende brillen en werelden je te ontmoeten.

We engageren ons van harte om, indien nodig, samen een mogelijkheid op maat uit te werken en jullie snel te ondersteunen waar nodig. We kunnen krachtig mee handelen of in de achtergrond aanwezig zijn.

VONK Zuid-Oost-Vlaanderen:
(Veiligheid – Openheid – Netwerk – Kind centraal)

VONK is een samenwerking van vzw Amon, vzw Jeugdzorg en vzw Ruyskensveld.
Met steun van lokale partners in de regio. Wij werken volgens de Signs of Safety-visie.

VONK biedt kortdurende en intensieve begeleiding aan gezinnen waar de veiligheid van de kinderen in het gedrang komt. Samen met het gezin en hun netwerk denken we na over de aanwezige zorgen en komen we tot oplossingen op maat van het gezin.

Links

Welzijnswerk.

Verschillende erkende organisaties

Vlaams Loket Jeugdhulp.

Alles wat je moet weten over Jeugdhulp en nuttige links

Centra voor geestelijke gezondheidszorg.

Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) biedt medisch-psychiatrische en psychotherapeutische hulpverlening aan mensen met ernstige psychische problemen. Elk CGG heeft een aparte werking voor kinderen en jongeren, volwassenen, en ouderen. Een CGG is georganiseerd in meerdere teams op verschillende vestigingsplaatsen. Elk team bestaat uit 1 of meerdere psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers.

Centra voor leerlingenbegeleiding.

 • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren ...
 • De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's ...
 • Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie ...
 • Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht

Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning.

Elk Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar (zolang ze basisonderwijs volgen, met bijzondere aandacht voor 0-6 jarigen).

JO-lijn.

 • Heb je een klacht over Jeugdhulp, georganiseerd door Opgroeien? Neem contact op met JO-lijn.
 •  

  vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien.

  Wij bieden meerdere hulp- en dienstverleningsvormen aan ter ondersteuning van kwetsbare opvoedings- en leefsituaties in de regio’s Gent en Aalst.

   

  vzw Jeugdzorg
  Weefstraat 30
  9810 Eke (nazareth)
  Tel: 09 282 71 44
  Fax: 09 261 55 99
  Email: info@jeugdzorg.be

  directie
  Anja Ameryckx - algemeen directeur
  Dirk Cauwels - administratief directeur
  Email: directie@jeugdzorg.be