gift

een gift


Elke gift, groot of klein, is meer dan welkom!


Op rekening BE80 0013-8800-0177 kan je giften storten.

Voor giften vanaf 40 euro (op jaarbasis) ontvang je een fiscaal attest.

We worden geconfronteerd met heel wat noden en wensen, die we via de gebruikelijke middelen (subsidies) niet kunnen waarmaken en waar giften wel degelijk een groot verschil kunnen maken…

Alle giften gaan integraal naar onze werkingen op beide afdelingen en komen de kinderen en jongeren in begeleiding ten goede…

Een aantal voorbeelden waarvoor giften in het verleden werden gebruikt : betalen van de zwemlessen voor de jonge kinderen die in Liaan verblijven, therapiesessies voor een jongere bij een privé-therapeut(wegens te lange wachtlijsten in de (goedkopere) Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg), aankoop en herstellen van fietsen, aankoop van leuk (en wat duurder) knutselmateriaal, bijleggen bij een sporthobby van een jongere, huur van een piano voor een jongere die muziekles wil volgen, aankoop van materiaal om kinderen tijdens de huiswerkbegeleiding te helpen bij wiskunde of taal, aankoop van educatief spelmateriaal,…

Alvast hartelijk bedankt voor uw financieel duwtje in de rug!


 

vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Wij bieden meerdere hulp- en dienstverleningsvormen aan ter ondersteuning van kwetsbare opvoedings- en leefsituaties in de regio’s Gent en Aalst.

 

vzw Jeugdzorg
Weefstraat 30
9810 Eke (nazareth)
Tel: 09 282 71 44
Fax: 09 261 55 99
Email: info@jeugdzorg.be

directie
Anja Ameryckx - algemeen directeur
Dirk Cauwels - administratief directeur
Email: directie@jeugdzorg.be
- Remote-Platform -