klachten

klachten


Beste ouder, beste jongere of andere betrokkene in de begeleiding,

We gaan ervan uit dat iedereen zijn best doet om de begeleiding waarin je betrokken bent, goed te laten verlopen.

Toch kan het zijn dat er doorheen de samenwerking iets gebeurt waarover je vragen hebt of waarover je niet tevreden bent. We vragen je om hierover eerst met je begeleider te praten. Dit vraagt misschien wat moed, maar de kans is groot dat jullie er samen wel uit komen!

Voel je je toch onvoldoende gehoord door de begeleider, of voelt het onveilig, of is het ongenoegen zeer ernstig, dan kan je een klacht indienen.
Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als via onze website:

   bellen naar 09/282.71.44 en daar zeggen dat je een klacht hebt
   schrijven naar Weefstraat 30, 9810 Eke ter attentie van de directie
   mailen naar directie@jeugdzorg.be
  contactformulier via website

Elke klacht zal ernstig genomen worden en zal neutraal en vertrouwelijk worden behandeld. Je zal binnen de 2 weken gecontacteerd worden en uitgenodigd worden voor een gesprek. De klacht zal onderzocht worden en je zal vernemen welk gevolg er aan je klacht wordt gegeven.

We zetten graag zoveel mogelijk in op dialoog en herstel, waartoe ieder zijn steentje kan bijdragen!

Weet dat je ook je vertrouwenspersoon mag mee inschakelen om je te helpen je klacht te verwoorden, mee op gesprek te komen,…

Ben je niet akkoord over het feit dat er begeleiding is waaraan je gevraagd wordt mee te werken, dan kan je dit ook kwijt bij je begeleider of kan je rechtstreeks contact nemen met je consulent. Als dit alles niet lukt, of als je niet tevreden bent over de manier waarop je klacht werd behandeld en je iemand buiten onze organisatie wil spreken, dan kan je terecht bij Opgroeipunt:

   bellen op het telefoonnummer 078 170 000 (elke werkdag van 8 tot 20 uur)
   via het contactformulier op www.opgroeien.be/opgroeipunt
   per brief naar Opgroeipunt, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

Tot slot: voel je niet geremd om vragen te stellen en/of ontevredenheid te uiten tijdens onze samenwerking,
want dankzij jouw mening kunnen we onze manier van hulp bieden steeds beter maken! Alvast bedankt!


 

vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Wij bieden meerdere hulp- en dienstverleningsvormen aan ter ondersteuning van kwetsbare opvoedings- en leefsituaties in de regio’s Gent en Aalst.

 

vzw Jeugdzorg
Weefstraat 30
9810 Eke (nazareth)
Tel: 09 282 71 44
Fax: 09 261 55 99
Email: info@jeugdzorg.be

directie
Anja Ameryckx - algemeen directeur
Dirk Cauwels - administratief directeur
Email: directie@jeugdzorg.be
- Remote-Platform -