klachten

klachten


Beste ouder, beste jongere of andere betrokkene in de begeleiding,

We gaan ervan uit dat iedereen zijn best zal doen om de begeleiding waarin je betrokken bent, goed te laten verlopen. Toch kan het zijn dat je over iets niet tevreden bent. We vragen je om hierover eerst met je begeleider te praten. Vaak komen jullie er samen wel uit!

Voel je je toch onvoldoende gehoord door de begeleider of heb je een klacht over de aanpak van de begeleider zelf en vind je dit moeilijk om met hem te bespreken, dan kan je ook bellen naar de algemeen directeur van onze dienst op het nummer 09/282.71.44, mailen kan naar directie@jeugdzorg.be of schrijven naar Weefstraat 30, 9810 Eke ter attentie van directie.

Ook kan je via digitale weg (klachtenformulier) een klacht indienen.

Elke klacht zal ernstig genomen worden en vertrouwelijk worden behandeld. Je zal vernemen welk gevolg er aan de klacht zal worden gegeven. We zetten graag zoveel mogelijk in op herstel, iedereen kan hiertoe bijdragen!

Ben je niet akkoord over het feit dat er begeleiding is waaraan jij dient mee te werken, dan kan je dit kwijt bij de contextbegeleider, die het zal doorgeven aan de consulent en een afspraak zal maken om het samen met hem te bespreken. Je kan eventueel ook zelf naar jouw consulent bellen.

Als dit alles niet lukt, als je niet tevreden bent over de manier waarop je klacht werd opgevolgd en je iemand buiten onze organisatie wil spreken, dan kan je terecht bij Opgroeipunt (078/170.000) of bij de betrokken consulent/ jeugdrechter.


 

vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Wij bieden meerdere hulp- en dienstverleningsvormen aan ter ondersteuning van kwetsbare opvoedings- en leefsituaties in de regio’s Gent en Aalst.

 

vzw Jeugdzorg
Weefstraat 30
9810 Eke (nazareth)
Tel: 09 282 71 44
Fax: 09 261 55 99
Email: info@jeugdzorg.be

directie
Anja Ameryckx - algemeen directeur
Dirk Cauwels - administratief directeur
Email: directie@jeugdzorg.be