banner

 

vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Wij bieden meerdere hulp- en dienstverleningsvormen aan ter ondersteuning van kwetsbare opvoedings- en leefsituaties in de regio’s Gent en Aalst.

Ouders of jongeren kunnen niet voor alle modules rechtstreeks bij ons hulp vragen. 
Zij hebben daarvoor de toelating nodig van de integrale toegangspoort jeugdhulp.                
U vindt meer informatie hierover op www.opgroeien.be

Ondernemingsnummer: 0439196105
Oprichtingsacte verschenen in het B.S. van 25 mei 1989
Maatschappelijke zetel: Weefstraat 30, 9810 Eke (Nazareth)
E-mail: info@jeugdzorg.be