bestuursorgaan

leden bestuursorgaan

Luc Goedgebeur - voorzitter
David Goedgebeur - secretaris
Frank Hesters - penningmeester
Jan Bresseleers - bestuurder
Pascale De Backer - bestuurder
Jan De Winter - bestuurder

Anja Ameryckx is vanuit haar functie als algemeen directeur aangesteld als dagelijks bestuurder.


leden Algemene Vergadering


Margaret Dierickx
Véronique Nelen
Daniëlle Kiekens
Jan Bresseleers jr.

 

vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Wij bieden meerdere hulp- en dienstverleningsvormen aan ter ondersteuning van kwetsbare opvoedings- en leefsituaties in de regio’s Gent en Aalst.

 

vzw Jeugdzorg
Weefstraat 30
9810 Eke (nazareth)
Tel: 09 282 71 44
Fax: 09 261 55 99
Email: info@jeugdzorg.be

directie
Anja Ameryckx - algemeen directeur
Dirk Cauwels - administratief directeur
Email: directie@jeugdzorg.be
- Remote-Platform -