Vonk

Zuid-Oost-vlaanderen


VONK is een samenwerking van vzw Amon, vzw Jeugdzorg en vzw Ruyskensveld.

Met steun van lokale partners in de regio.
Wij werken volgens de Signs of Safety-visie.

OVER ONS

biedt kortdurende en intensieve begeleiding aan gezinnen waar de veiligheid van de kinderen in het gedrang komt. Samen met het gezin en hun netwerk denken we na over de aanwezige zorgen en komen we tot oplossingen op maat van het gezin.

“Wij zijn een vonk die het vuur in gang steekt maar zonder brandstof zijn wij niets. We hebben de mensen en hun netwerk nodig om het vuur brandende te houden, zodat wij op een dag overbodig worden…”

VONK staat voor: Veiligheid – Openheid – Netwerk – Kind centraal

Veiligheid van de kinderen staat bij VONK voorop. Situaties van onveiligheid worden geanalyseerd en met de nodige afspraken met het netwerk in de toekomst vermeden. Iedereen weet wat te doen op het moment dat een moeilijke situatie zich aanbiedt.

Openheid is essentieel in onze houding als hulpverlener. We bieden voorspelbaarheid in onze begeleiding door duidelijk te zijn over wat er nodig is om de begeleiding te kunnen afronden. Betrokken hulpverleners en het gezin gaan samen in partnerschap aan de slag. Zorgen worden besproken en gedeeld met het netwerk. Dit vraagt een open en transparante communicatie, ook als het moeilijk loopt. Moeilijke momenten zien we als een kans om het anders te doen in de toekomst.

Netwerk staat in voor de toekomstige veiligheid van het kind. Zoals een oud Afrikaans gezegde zegt: “It takes a village to raise a child”. Door het doorbreken van de geheimhouding is het netwerk mee op de hoogte van de zorgen en krachten van het gezin. We geloven dat oplossingen die vanuit de cliënt en hun netwerk komen meer gedragen zijn en het best passen bij hun specifieke gezinssituatie. Als hulpverleners zijn we slechts passanten die het proces mee begeleiden, terwijl het netwerk levenslang aanwezig blijft in het leven van het kind. De verbondenheid van een kind met anderen is essentieel voor diens ontwikkeling.

Kind centraal is voor ons cruciaal, het belang en de stem van het kind staan steeds voorop in elke stap en elke beslissing. Ze worden duidelijk en leeftijdsadequaat betrokken in het hele proces.

WERKINGSGEBIED

De gezinnen die wij begeleiden wonen in het Bestuurlijk Arrondissement Oudenaarde of Aalst.

AANMELDING

Wij beschikken over 14 modules contextbegeleiding Signs of Safety.

VONK is niet rechtstreeks toegankelijk. De aanmeldingen gebeuren door het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK Gent), het Ondersteuningscentrum Jongerenwelzijn (OCJ Aalst en OCJ Oudenaarde), of de Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ Dendermonde en SDJ Oudenaarde). De aanmelder/consulent en/of jeugdrechter blijven nauw betrokken gedurende de hele begeleiding. Elk gezin krijgt een contextbegeleider en een co-begeleider toegewezen.

Voor aanmeldingen kan men telefonisch of via mail contact opnemen met onze
team-verantwoordelijke Martje Verbeeck.
Telefoonnummer: 0498 59 97 50
E-mail: martje.verbeeck@vonk-sofs.be

CONTACTGEGEVENS

Signs of Safety Zuid-Oost-Vlaanderen – Team VONK
Reaalstraat 2 9400 Nederhasselt
teamvonk@vonk-sofs.be

Als jullie de eerste keer naar onze dienst komen, kan het wat zoeken zijn om ons te vinden. Naast de blauwe poort op de parking loopt er een wandelpad. Volg dit pad tot als jullie een blauwe deur zien op jullie linkerkant. Achter deze blauwe deur vinden jullie onze bureaus en gespreksruimtes.

 

 

 

vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Wij bieden meerdere hulp- en dienstverleningsvormen aan ter ondersteuning van kwetsbare opvoedings- en leefsituaties in de regio’s Gent en Aalst.

 

vzw Jeugdzorg
Weefstraat 30
9810 Eke (nazareth)
Tel: 09 282 71 44
Fax: 09 261 55 99
Email: info@jeugdzorg.be

directie
Anja Ameryckx - algemeen directeur
Dirk Cauwels - administratief directeur
Email: directie@jeugdzorg.be
- Remote-Platform -