aanmeldingen afdeling Liaan

Voor de modules Verblijf, TCK, CBAW kan er niet rechtstreeks aangemeld worden, dit dient te gebeuren via de Intersectorale Toegangspoort.

Liaan beschikt ook over 4 extra modules contextbegeleiding, die los van verblijf kunnen worden ingezet en die in principe rechtstreeks toegankelijk zijn. Deze modules worden echter hoofdzakelijk voorbehouden voor uitstroom uit verblijf, waarbij kinderen terugkeren naar huis, en deze terugkeer nog een tijdje wordt ondersteund door dezelfde contextbegeleider.

Dus voor deze 4 modules is er eveneens geen mogelijkheid om aan te melden.

 

vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Wij bieden meerdere hulp- en dienstverleningsvormen aan ter ondersteuning van kwetsbare opvoedings- en leefsituaties in de regio’s Gent en Aalst.

 

vzw Jeugdzorg
Weefstraat 30
9810 Eke (nazareth)
Tel: 09 282 71 44
Fax: 09 261 55 99
Email: info@jeugdzorg.be

directie
Anja Ameryckx - algemeen directeur
Dirk Cauwels - administratief directeur
Email: directie@jeugdzorg.be
- Remote-Platform -