banner

Stages

 

Beschikbare stages

We wensen bij te dragen aan de opleiding van toekomstige hulpverleners door informatie over de werking te verlenen en door stageplaatsen aan te bieden.
Studenten die informatie over de werking van een afdeling of module zoeken, bijvoorbeeld voor papers en scripties, vinden vast heel wat op deze site.
Om voldoende kwalitatieve ondersteuning en begeleiding te kunnen bieden, wordt er geopteerd de stageplaatsen te beperken volgens de eigenheid van de afdeling en de module werking waarin de stage zou plaatsvinden.

Procedure

Vzw Jeugdzorg geeft steeds de voorkeur aan stagiairs die die zowel hun observatiestage als hun werkstage in onze organisatie plannen.
Kandidaten moeten hun aanvraag schriftelijk (e-mail of brief) richten naar de afdelingen (Liaan of De Vlier) waar men stage wenst te lopen met een motivatiebrief en een cv. Wij vragen steeds de studierichting, jaar van opleiding en stageperiode duidelijk te vermelden.
Alle aanvragen worden gelezen door de diensten. Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd op een gesprek. De diensten nemen de beslissing welke kandidaat-stagiair geselecteerd wordt.
De voorziening behoudt zich het recht voor om bij meerdere kandidaturen te kiezen voor de student die het meest geschikt bevonden wordt.

Belangrijke informatie

In het kader van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 18.9-1996) en het K.B. van 2 juni 2006 met betrekking tot de bescherming van stagiairs, moet aan een aantal eisen worden voldaan vooraleer de stage van start gaat.

 

Stageplaats aanvraag Liaan

Stageplaats aanvraag De Vlier