banner

Onze missie

Onze organisatie wil er zijn om jongeren en hun context te ondersteunen in hun kwetsbare leefsituatie met als doel hun eigen krachten te versterken.

 

Onze visie

Onze organisatie streeft een humanistische visie na. We streven naar een aanbod met waarden als:
verbinding, eigen krachten, authenticiteit, participatie en open communicatie, die een persoon
centraal stelt om zichzelf en zijn omgeving te veranderen.
We geloven dat iedere ouder-kind relatie juiste kansen moet krijgen om zich te ontplooien in een
authentieke en rechtvaardige relatie.
Hierbij doen we appèl op de eigen krachten, hulpbronnen om tot verbinding te komen. In
tegenstelling tot het uitdiepen van problematieken, leggen we onze focus op gedeelde
verantwoordelijkheid, eigen kwaliteiten en passende zorg.
Dit impliceert ook het verlaten van de taal van het lijden en
het overgaan naar een taal die perspectief en kansen biedt.
We geloven dat moeilijke situaties en crisissen zinvol kunnen zijn en
een kans inhouden om tot een nieuw evenwicht te komen.
We willen zowel bij cliënten als bij de medewerkers inzetten op verbinding. Je verbonden voelen met een
ander maakt je sterker, je voelt je gedragen…
Hiermee samenhangend zetten we in op participatie van jongeren, opvoedingsfiguren, medewerkers,
externe partners,… Iedereen die betrokken is, kan zinvol bijdragen in het proces. Pas wanneer oplossingen
gedragen zijn, kunnen ze duurzaam ingezet worden.
We streven naar een authentieke communicatie, een communicatie die vertrekt vanuit het hart, die
eerlijk, open en transparant is naar de ander met een grote luisterbereidheid …
Een taal die soms moed vraagt om te spreken.
We willen andere ideologieën respecteren, voor zover dit haalbaar en hanteerbaar is binnen de
groepswerking en dit de kansen van het kind en zijn context niet in het gedrang brengt.
Onze waaier aan modules geeft ons de mogelijkheid om flexibel en op maat zorg te bieden.
We willen een integrale kwaliteitscultuur nastreven, wat inhoudt dat iedere betrokkene zich
gedragen weet en mee kan uitdragen waar we voor staan.
Kwaliteit wordt binnen onze organisatie omschreven als J.E.U.G.D.Z.O.R.G. :
Juist – Efficiënt – Uitnodigend – Gedragen – Dynamisch – Zorgzaam – Overlegd – Respectvol - Getoets